Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta de detecció de necessitats formatives

Amb aquesta enquesta pretenem adaptar-nos al màxim a les vostres necessitats i interessos a l'hora d'organitzar les accions formatives que us oferim cada any. Per això us demanem que, sisplau, contesteu amb la màxima precisió i rigor que pugueu.

Moltes gràcies!

Hi ha 9 preguntes en aquesta enquesta.