Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Inscripció SLO Jove

Hi ha 7 preguntes en aquesta enquesta.

Responsable del tractament: Ajuntament de Blanes.

Finalitat: facilitar la participació ciutadana en l’establiment de polítiques municipals, desenvolupament d’activitats i millora dels serveis. 

Legitimació: les dades es tracten amb el consentiment de la persona interessada i en el compliment d’una missió d’interès públic (afavorir la participació ciutadana).

Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’àrea corresponent i Secretaria General de l’Ajuntament de Blanes.

Trobareu més informació addicional i detallada sobre la nostra política de protecció de dades en aquest enllaç.