Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.
Comprovació del servei de neteja de l'Escola Sa Forcanera
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Vestíbuls i passadissos dels mòduls
Buidar i canviar les bosses de les papereres
(diàriament)
Mopejar el paviment
(diàriament)
Fregar el paviment
(2 cops per setmana)
Repàs de ditades de la porta d'entrada
(2 cops per setmana)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Consergeria/Secretaria, Sala de Mestres i Aula de Psicomotricitat
Buidar i canviar les bosses de les papereres
(diàriament)
Mopejar el paviment
(diàriament)
Fregar el paviment
(3 cops per setmana)
Treu la pols del mobiliari i altres: p. e. pissarra
(3 cops per setmana)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Direcció i despatx
Buidar i canviar les bosses de les papereres
(diàriament)
Mopejar el paviment
(setmanalment)
Fregar el paviment
(setmanalment)
Treu la pols del mobiliari i altres: p. e. pissarra
(2 cops per setmana)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Aules
Buidar i canviar les bosses de les papereres
(diàriament)
Mopejar el paviment
(diàriament)
Fregar el paviment
(2 cops per setmana)
Treu la pols del mobiliari i altres: p. e. pissarra
(2 cops per setmana)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Aula d'Educació Especial, Biblioteca i Informàtica
Buidar i canviar les bosses de les papereres
(diàriament)
Mopejar el paviment
(diàriament)
Fregar el paviment
(2 cops per setmana)
Treu la pols del mobiliari i altres: p. e. pissarra
(2 cops per setmana)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Tutoria
Buidar i canviar les bosses de les papereres
(diàriament)
Mopejar el paviment
(setmanalment)
Fregar el paviment
(setmanalment)
Treu la pols del mobiliari i altres: p. e. pissarra
(setmanalment)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Magatzem
Buidar i canviar les bosses de les papereres
(setmanalment)
Mopejar el paviment
(setmanalment)
Fregar el paviment
(setmanalment)
Treu la pols del mobiliari i altres: p. e. pissarra
(setmanalment)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Lavabos
Reposició de consumibles: Conserge
(diàriament)
Neteja bàsica: sanitaris, piques, marbres...
(diàriament)
Escombrar i fregar el paviment
(diàriament)
Neteja a fons: parets enrajolades, complements dels lavabos i sanitaris...
(setmanalment)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Gestió de residus
Buidar contenidors: rebuig, orgànica, selecta...
(diàriament)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Porxos exteriors coberts
Netejar amb bufador del 1 al 5 i dels 15 al 20 de cada mes
(quinzenalment)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
 Vidres
Netejar vidres mes de març i del 15 d'agost al 15 de setembre
(bianual)
 Validació del conserge (podria pujar algun tipus d'arxiu, per exemple, un jpeg o un email amb la seva signatura)
 Validació del/de la director/a (podria pujar algun tipus d'arxiu, per exemple, un jpeg o un email amb la seva signatura)