Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Formulari per a sol·licitar accés als materials formatius de l'ACTIC de NIVELL MIG en format videotutorial, per a les persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Blanes

 

 

Projecte Treball als Barris de l'Ajuntament de Blanes. Barris de s'Auguer i sa Massaneda. 

Inscripció al curs de preparació per a la prova de certificació de l'ACTIC MIG (format vídeotutorial)

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

 

 

Hi ha 9 preguntes en aquesta enquesta.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES : D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades, les dades personals declarades en aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable l'Ajuntament de Blanes. La finalitat és la recollida de dades per a la inscripció a les accions formatives del projecte Treball als Barris . El responsable és l'Ajuntament de Blanes. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament trucant al 972 358 260, enviant un correu electrònic a promocio@blanes.cat o presencialment a l'Avinguda de l'Estació, núm. 43 de Blanes (17300). 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE y con la ley orgánica en materia de protección de datos, los datos personales declarados en este formulario serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal del que es responsable del Ayuntamiento de Blanes. La finalidad es la inscripción en las acciones formatives del projecte Treball als Barris del Ayuntamiento de Blanes. El responsable es el Ayuntamiento de Blanes. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación del tratamiento llamando al 972 358 260, enviando un correo electrónico a promocio@blanes.cat o presencialmente en la Avenida de la Estación, núm. 43 de Blanes (17300).